Surströmming iššūkis Bernardinų sode

Nepraėjus nė savaitės po pūdytos silkutės valgymo šventės, draugija surengė analogišką šventė ir visiems vilniečiams. Buvome maloniai nustebinti tokio gausaus norinčiųjų išbandyti garsiąją silkutę skaičiaus. Bene pirmą kartą dėžutė liko tuščia – buvo suvalgytos visos pūdytos silkutės!