Apie mus

Lietuvos-Švedijos draugija Vilniuje yra nepelno siekianti nevyriausybinė organizacija, kurianti ir puoselėjanti ryšius tarp Lietuvos ir Švedijos. Ji buvo įkurta 2000 m. Draugijos nariais gali tapti fiziniai ir juridiniai asmenys. Mes veikiame savanoriškumo pagrindais, o mus vienija trauka Švedijai.

Ką mes veikiame?

Švenčiame švediškas šventes, organizuojame su Švedija susijusius renginius, renkamės kalbėti švediškai, glaudžiai bendradarbiaujame su Švedijos ambasada bei Švedijos prekybos rūmais. Kiekvienas Draugijos narys gali siūlyti ir įgyvendinti savo idėjas, susijusias su Švedija.

Kviečiame draugauti!

Draugijos nariai 2017 metais

 1. Sigita Žebrauskienė
 2. Milda Liokaitytė
 3. Laura Burauskienė
 4. Ieva Mastenica
 5. Elena Golubeckaitė
 6. Indrė Kaspariūnienė
 7. Tomas Paulavičius
 8. Ingrida Drukteinytė
 9. Radvilė Musteikytė
 10. Raimonda Sneigienė
 11. Aurelija Sneigytė-Sužiedėlienė
 12. Dovydas Sužiedėlis
 13. Gailius Palčiauskas
 14. Irena Šambaraitė
 15. Ieva Vainilaitytė
 16. Jone Sestakauskaite
 17. Dainora Butvilė
 18. Indrė Maknickaitė
 19. Alma Benkunskienė
 20. Giedrė Berželionytė
 21. Jurgita Strazdauskienė
 22. Kęstutis Strazdauskas
 23. Ernesta Jasiūnaitė
 24. Donatas Šiurna

Draugijos valdybos nariai 2017 metais

 1. Raimonda Sneigienė (Draugijos pirmininkė)
 2. Dainora Butvilė (Draugijos sekretorė)
 3. Laura Burauskienė
 4. Giedrė Berželionytė
 5. Alma Benkunskienė
 6. Ernesta Jasiūnaitė
 7. Tomas Paulavičius

Draugijos finansininkė:

Milda Liokaitytė