Apie mus

Lietuvos-Švedijos draugija Vilniuje yra nepelno siekianti nevyriausybinė organizacija, kurianti ir puoselėjanti ryšius tarp Lietuvos ir Švedijos. Ji buvo įkurta 2000 m. Draugijos nariais gali tapti fiziniai ir juridiniai asmenys. Mes veikiame savanoriškumo pagrindais, o mus vienija trauka Švedijai.

Ką mes veikiame?

Švenčiame švediškas šventes, organizuojame su Švedija susijusius renginius, renkamės kalbėti švediškai, glaudžiai bendradarbiaujame su Švedijos ambasada bei Švedijos prekybos rūmais. Kiekvienas Draugijos narys gali siūlyti ir įgyvendinti savo idėjas, susijusias su Švedija.

Kviečiame draugauti!